Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Дейности по Коменски » Мрежи Коменски

 »  Програмата за учене през целия живот
 »  Междуучилищни партньорства
 »  Обучение на преподавателския състав
 »  Мрежи Коменски
Статистика:
(01.01.2007)
общо потребители: 
потребители днес: 
онлайн: 
970849
224
19

Основната цел на мрежите Коменски е създаването на връзки между проекти, реализирани чрез междуучилищни партньорства, и проекти за обучение на преподавателския състав.

Мрежите Коменски имат за цел насърчаване на европейското сътрудничество и иновации в сферата на училищното образование в различни тематични области. Такива мрежи представляват:

  • Платформа в помощ на лица и институции, ангажирани по „Коменски”, с цел укрепване на сътрудничеството между тях и съдействие за поддържане и затвърдяване на европейското сътрудничество след приключване на финансовата подкрепа за проектите им от страна на Общността;

  • Форум за съвместни идеи и сътрудничество за откриване и насърчаване на иновациите и най-добрите практики в съответните тематични области.

За да бъде подкрепено изграждането на мрежа, партньорството трябва да включва в състава си поне по една организация от шест различни страни, партньори по програма СОКРАТ. Повечето участници в мрежите са организации (училища, изследователски центрове, образователни институции, асоциации, компании), които са инициатори или партньори по текущи и/или финализирани проекти по програма Коменски 1 или Коменски 2. Дейността им може да се подпомогне допълнително чрез участието на други организации, специализирани в съответната област. В мрежите могат да се включат и специалисти в областта на образованието и представители на институции, отговорни за образователната система и политика.

 

В списъка по-долу са представени мрежи или проекти по програма Коменски, свързани с кариерното ориентиране.

Езиковата мрежа в Германия: www.daf-netzwerk.org

Мрежата „Училище и бизнес”: www.schoolandbusiness.at

Проектът „Бизнес ТВ”: www.wirtschaftsfernsehen-sachsen.de

Можете да представите ваш проект, като попълните формуляр за представяне на проект.

 

Станете член | CMS | Контакт | карта на сайта
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.