Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Eвропейско измерение

 »  Програма за професионално ориентиране
 »  Съвместни дейности
 »  Дейности по валоризация на програма Леонардо да Винчи
 »  Програми по заетостта
 »  Инициативата EQUAL
 »  Програми за социално включване
 »  Професионалното ориентиране в Европа
 »  Европейски проекти, свързани с професионалното ориентиране
Статистика:
(01.01.2007)
общо потребители: 
потребители днес: 
онлайн: 
1066279
428
10

В този раздел можете да намерите информация за европейските програми и дейности, чиято цел е подпомагане на проекти за професионално ориентиране.

 

Имате възможност да представите и ваш собствен проект (вече реализиран или протичащ в момента), свързан с професионалното ориентиране, както и да се запознаете с други проекти в тази област.

 

За да представите ваш проект, попълнете приложения формуляр.

 

Станете член | CMS | Контакт | карта на сайта
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.