Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Eвропейско измерение » Съвместни дейности

 »  Програма за професионално ориентиране
 »  Съвместни дейности
 »  Дейности по валоризация на програма Леонардо да Винчи
 »  Програми по заетостта
 »  Инициативата EQUAL
 »  Програми за социално включване
 »  Професионалното ориентиране в Европа
 »  Европейски проекти, свързани с професионалното ориентиране
Статистика:
(01.01.2007)
общо потребители: 
потребители днес: 
онлайн: 
1046125
352
19

Съвместните дейности имат за цел да допринесат за изграждането на „Европа на знанието”, като дават възможност на трите европейски програми – Сократ, Леонардо и Младеж да осъществяват съвместна дейност с цел насърчаване на съгласуваността в усилията по теми, които са общи за образованието, обучението и младежта. През 2001 и 2002 бе осигурена подкрепа и за разработването на модели на локални мрежи за професионално ориентиране за преодоляване на различията в услугите на местно и регионално ниво. Последната покана за предложения бе за създаването на европейски мрежи, инициирани от национални институции, които са пряко ангажирани с политиката по професионално ориентиране.

 

Тук можете да намерите проекти, финансирани по мярка “Съвместни дейности”.
 

Станете член | CMS | Контакт | карта на сайта
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.