Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Eвропейско измерение » Дейности по валоризация на програма Леонардо да Винчи

 »  Програма за професионално ориентиране
 »  Съвместни дейности
 »  Дейности по валоризация на програма Леонардо да Винчи
 »  Програми по заетостта
 »  Инициативата EQUAL
 »  Програми за социално включване
 »  Професионалното ориентиране в Европа
 »  Европейски проекти, свързани с професионалното ориентиране
Статистика:
(01.01.2007)
общо потребители: 
потребители днес: 
онлайн: 
865980
601
17

Главната дирекция по образование и култура създаде нов уебсайт за валоризация на програма Леонардо да Винчи. Валоризацията може да се опише като процес на използване на изследванията и резултатите от даден проект (обучителни продукти и процеси, методология, учебни материали и др.) с цел оптимизирането на полезността им, както и на влиянието им в настоящи и нови контексти (целеви групи, компании, сектори, обучаващи институции и системи и др.) С оглед на това, уебсайтът съдържа информация за:

 

  • финализирани проекти
  • покани за предложения
  • дейности по валоризация, осъществени от националните агенции
  • тематични мониторингови дейности
  • валоризационен план за действие.

 

Началната страница на уеб-сайта за валоризация можете да отворите тук.
 

Станете член | CMS | Контакт | карта на сайта
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.