Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Eвропейско измерение » Европейски проекти, свързани с професионалното ориентиране

 »  Програма за професионално ориентиране
 »  Съвместни дейности
 »  Дейности по валоризация на програма Леонардо да Винчи
 »  Програми по заетостта
 »  Инициативата EQUAL
 »  Програми за социално включване
 »  Професионалното ориентиране в Европа
 »  Европейски проекти, свързани с професионалното ориентиране
 »  Формуляр за регистрация на проект
Статистика:
(01.01.2007)
общо потребители: 
потребители днес: 
онлайн: 
780926
434
5

Европейски проекти, свързани с професионалното ориентиране

 

1. Динамичен онлайн продукт за професионално ориентиране

 

Програма: Леонардо да Винчи

Тематична област: Професионално ориентиране

Целеви групи: професионални консултанти, учители по професионално ориентиране, кариерни съветници, както и всички онези, които планират своето професионално развитие.
Партньори: IBW, Австрия; Asset Technology Ltd., Гърция; Careers Europe, Великобритания; CINOP, Холандия; Fachhochschule des Bundes, Германия; Mittelstansbuo Balkan, България; multiTASK, Австрия; Vytautas Magnus University, Литва.
Начало на проекта: Август 2005

Край на проекта: Юли 2007
Уеб-сайт: http://www.dynot.net

Пилотният проект е насочен към професиите, базирани на ИКТ, тъй като те са един от секторите, в които придобитите знания, умения и комнетентности непрекъснато се променят в резултат на технологичните постижения, например. В такъв сектор непрекъснато обновявания динамичен онлайн продукт е от голяма полза и същевременно е новост на фона на съществуващите информационни продукти за професионално ориентиране. То не само дава възможност за често, ежедневно осъвременяване на информацията, която използват професионалните консултанти и техните клиенти, но осигурява на ИКТ-компаниите информация за това какви знания, умения и компетентности изискват техните конкуренти.

Лице за контакти: Monika Thum-Kraft
Институция: ibw - Institute for Research on Qualification and Training of the Austrian Economy
Държава: Austria
E-Mail: thum-kraft@ibw.at

 

 

2. Интеркултурни и лингвистични бариери в осигураването на непрекъснат достъп до професионално ориентиране и консултиране


Програма: Леонардо да Винчи
Тематична област: Професионално ориентиране и консултиране
Целеви групи: Директни бенефициенти са професионалисти по кариерно ориентиране и консултиране и обучители на кариерни консултанти. Индиректни целеви групи са млади хора и възрастни, които имат нужда от кариерно ориентиране и ползват консултантски услуги, социални партньори, политици.
Партньори: Vytautas Magnus University, Литва; Universitat Politécnica de Catalunya, Испания; Careers Europe, Великобритания; Institut de Formation et de Promotion desAdultes, Франция; Europäische Bildungswerke für Beruf und Gesellschaft e.V., Германия.
Начало на проекта: Октомври 2003

Край на проекта: Септември 2005
Уеб-сайт: http://glossary.ambernet.lt

Постигнати резултати:

 1. Анализ на актуалното състояние и тенденциите за развитие на системите за професионално ориентиране и консултиране в страните-партньори, отразяващ културните и лингвистичните различия.
 2. Проучване на основните понятия в областта на професионалното ориентиране и консултиране, приети във всички партньорски страни.
 3. Он-лайн речник за кариерно ориентиране и консултиране, представен на пет езика: литовски, английски, немски, френски и испански. Ремникът съдържа 148 термина.
 4. Мултилингвистичен наръчник по теория и практика на кариерното ориентиране и консултиране.

Лице за контакти: Eilina Dailidiene

Институция: Vytautas Magnus University
Държава: Lithuania

E-Mail: e.dailidiene@smf.vdu.lt

 

 

3 . Parents as facilitator in choosing vocational education for their children Training for school career counsellors focused on co-operation with parents


Programme: Leonardo da Vinci
Thematic Area: Vocational Counselling
Target Group: parents, counsellors
Partners: Jaunimo Karjeros Centras, Lithuania; Annur-Formación-Cultura, Spain; Fundatia Partener, Romania; Research & Consultancy Institute Ltd, Lithuania; Hafelekar Unternehmensberatung GmbH, Austria
Start Date: 01.10.2006

End Date: 30.09.2008
Website: www.parentsvoctrainers.eu

The Project puts forward the following objectives:

 

 • raising the professional qualifications of school vocational advisors in the area of cooperation with students’ parents
 • expanding parents knowledge how to properly help their children in choosing a future vocational path
 • ensuring students the support from their parents at the moment of making a decision about choosing a job
 • making vocational orientation for students more efficient by introducing parents into the assistance process
 • improving the effectiveness of the choice of vocational education by young people

Main results:

 1. 30-hour training course „How to cooperate with parents in shaping the vocational career of their children” for school vocational advisors with methodological materials for trainers and materials for participants.
 2. Guidebook for the parents on „How to help a child in making a vocational career decision”. The book will be written an intelligible way. Sample chapters will be the evaluation of children’s interests and abilities, help in decision-making, orientation on the labour market, communication with children. The book will also contain descriptions of good and bad practice of parents’ help.


Contact Person's Name: Joanna Szczecińska

Institution: Academy of Management, Lodz
Country: Poland

E-Mail: jszczecinska@swspiz.plYou can present your project by filling in the project form.

 

Станете член | CMS | Контакт | карта на сайта
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.