Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Comenius Programm

 »  Elukestva õppe programm
 »  Koolide koostöö
 »  Kooli haridustöötajate koolitamine
 »  Comenius võrgustikud
Statistika:
(since 01/01/2007)
Kasutajaid kokku: 
Kasutajaid täna: 
Hetkel online: 
1066277
426
27

Üks KarjääriJUHI võrgustiku eesmärke on tutvustada Comeniuse Euroopa Koostööd koolihariduses.

COMENIUS programm keskendub hariduse esimesele astmele, alustades eelkoolist kuni keskkooli ja gümnaasiumini ja on suunatud kõigile haridusevaldkonnaga seotuile selle kõige laiemas mõistes – õpilased, õpetajad, haridusvaldkonna töötajad, lisaks ka kohaliku omavalituse esindajad, lapsevanemad, ühingud ja organisatsoonid.

COMENIUS toetab koolide koostööd, koolipersonali koolitamist ja kooli hariduse võrgustikke. COMENIUS pöörab tähelepanu ka teatud olulistele teemadele nagu õppimine multi-kultuurses keskkonnas, mis on Euroopa kodakondsuse alustala; puudustega gruppide toetamine, edasijõudmatus koolis ja võimalik väljaheitmine.

 

Eesmärgid

Comeniuse eesmärkideks on täiustada kvaliteeti ja tugevdada kooliharidust kogu Euroopast, peamiselt julgustades rahvusvahelist koostööd koolide vahel ja panustades haridussektori töötajate koolitusse ning populariseerida keeleõpet ja kultuuridevahelist teadlikkust.


Comeniuse tegevused

Comenius on jagatud kolmeks erinevaks valdkonnaks:

Comenius 1: koolide koostöö
Comenius 2: õpetajate ja teiste haridusvaldkonna töötajate koolitamine
Comenius 3: võrgustike arendamine

 

KarjääriJUHT kuulub kolmandasse Comeniuse teemavaldkonda ühendades erinevaid Euroopa projekt, kogudes ja esitledes häid tavasid karjääri planeerimise vallas. Võrgustik toetab uute karjäärijuhtimisega soetud projektide planeerimist.

Võrgustiku KarjääriJUHT liikmetel on pärast tasuta registreerimist hea võimalus kergesti (läbi online-keskkonna) esitleda oma projekte või arutada uute võimalike projektiideede üle.

 

Tule liikmeks | CMS | Impressum | Sisukaart
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.