Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Comenius Programm » Kooli haridustöötajate koolitamine

 »  Elukestva õppe programm
 »  Koolide koostöö
 »  Kooli haridustöötajate koolitamine
 »  Comenius võrgustikud
Statistika:
(since 01/01/2007)
Kasutajaid kokku: 
Kasutajaid täna: 
Hetkel online: 
817300
287
14

Euroopa koostöö projektid kooli haridustöötajate koolituse vallas katavad tavaliselt ühe järgmistest tegevustest:

 

PRojektid, mille raames luuakse, testitakse ja viiakse läbi haridustöötajate koolitusi

Lähtuvalt õpetajate vajaduste määratlemisest, eksperthinnangutest ja senistest headest kogemustest erinevates Euroopa riikides, suudab koostöö luua sobiliku koolituskursuse ja koolitusmaterjalid õpetajatele (kohati ka materjalide õpilastele).Loodud koolituskursust kasutatakse sel juhul mitme aasta jooksul ka pärast projekti lõppemist, mida on toetatud Comenius 3 vahendites.

 

 

Projektid, mille raames luuakse koolituskava õpetajatekoolituseks

Kursuste raames rõhutatakse õpetajatele Euroopa dimensiooni tähtsust õpetamisel. Põhinedes eelnevatel headel kogemustel ja arvestades viimaseid uuringutulemusi, mitmed õpetajaid koolitavad asutused võiksid selles vallas koostööd teha. Organisatsioonid võiksid määratleda endi ühised vajadused koolitajate seas ja adapteerida olemasoleva õppekava või luua uue õpetajate koolitamiseks. Sellised projektid peaksid rakendama uut koolituskava (või ühiseid elemente kavast) võimalikult paljudest partnerorganisatsioonides mitmete aastate jooksul ning levitama kava erinevate institutsioonide seas.

 

 

Projektid, mis populariseerivad õpetajate liikuvust

Sellelaadsed projektid võimaldavad erinevate koolitusasutuste koostöö raames õpetajate juhendatud liikuvuse organiseerimise. Õpetajatel on võimalus jõuda kokkuleppele koolituse eesmärkide ja sisu osas ja korraldada vahetuslähetusi. Välisriikides aset leidvad koolitused peaksid õpetajatele pakkuma märkimisväärset lisaväärtust. Peamiselt peaks koolitus keskenduma praktilisele tööle ja jälgimisele (teoreetilise õpe asemel) ja võib sisaldada õpetamispraktikat (grupi õpetamine), töövarjuks olemist ning vastuvõtva kooli tundide jälgimist. Õpetajate liikuvuse rahastamine toimub Comeniuse individuaalse koolituse stipendiumi raames.

 

 

Projektid, mis arendavad õpetamisstrateegiaid, meetodeid ja materjale spetsiifilistele õpigruppidele.

Koolidele on oluline pöörata tähelepanu ka õpilastele, kes vajavad õppimisel kõrgendatud tähelepani, sotsiaalses riskigrupis olevatele õpilastele ning võõrtööliste lastele, mustlastele, reisijatele, pakkudes interkultuurset haridust, ja panustades võitluses rassismi ja ksenofoobia vastu. Need väljakutsed vajavad efektiivset ja uudset lähenemist koolides ja ka õpetajate koolitusasutustes. Selle ala projektid võimaldavad testida, rakendada ja hinnata ülekantavaid organisatsioonide strateegiaid, õpetamispraktikaid ja pedagoogilisi materjale eelpool mainitud valdkonnas.
 

Tule liikmeks | CMS | Impressum | Sisukaart
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.