Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Comenius Programm » Comenius võrgustikud

 »  Elukestva õppe programm
 »  Koolide koostöö
 »  Kooli haridustöötajate koolitamine
 »  Comenius võrgustikud
Statistika:
(since 01/01/2007)
Kasutajaid kokku: 
Kasutajaid täna: 
Hetkel online: 
970847
222
18

Comenius võrgustike peamine eesmärk on luua ühenduslülide projektide vahel, mis leiavad aset koolide koostöö ja õpetajate ja teiste haridustöötajate koolituse raames.

Comenius võrgustikud põhinevad ühishuvidel eesmärgiga populariseerides üle-euroopalist koostööd ja innovatsiooni koolihariduse erinevates valdkondades. Sellised võrgustikud sisaldavad:

  • platvormi assisteerimaks Comeniusega seotud asutusi ja inimesi, et tihendada nendevahelist koostööd ja võimaldada osapooltel jätkata ja tugevdada üle –euroopalist koostööd ka pärast projektide rahastamist;

  • foorumit ühiseks panuseks ja koostööks identifitseerimaks ja populariseerimaks innovatsiooni ja häid kogemusi konkreetses valdkonnas.

Toetuse saamiks peab võrgustikku loov meeskond sisaldama vähemalt ühte organisatsiooni igast kuuest erinevast riigist, mis mis osalevad SOCRATES programmis. Enamus võrgustikus osalevatest on institutsioonid (koolid, koolitusasutused, uuringukeskused, haridusorganisatsioonid, assotsiatsioonid, ettevõtted), mis on samal ajal seotud, alustamas või lõpetanud projekti Comenius 1 või 2 raames. Nende tööd rikastatakse edaspidi teiste organisatsioonide poolt konkreetses valdkonnades. Haridusspetsialistid ja otsustustasand, kes osalevad SOKRATESE programmi Arion õppevisiitidel, võivad samuti võrgustikes kaasa lüüa.

 

Järgnev nimekiri sisaldab teisi Comeniuse võrgustikke või projekte, mis on sarnased KarjääriJUHIga:

Saksa keele võrgustik: www.daf-netzwerk.org

Kooli ja ärinduse võrgustik : www.schoolandbusiness.at

Äri TV projekt: www.wirtschaftsfernsehen-sachsen.de

Ka Teil on võimalik esitleda oma võrgustikku täites selleks projekti vormi.
 

Tule liikmeks | CMS | Impressum | Sisukaart
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.