Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Comenius Programm » Koolide koostöö

 »  Elukestva õppe programm
 »  Koolide koostöö
 »  Kooli haridustöötajate koolitamine
 »  Comenius võrgustikud
Statistika:
(since 01/01/2007)
Kasutajaid kokku: 
Kasutajaid täna: 
Hetkel online: 
1076390
157
26

Comenius Kooli Projekt populariseerib koolide rahvusvahelist koostööd. Programmi raames antakse õpilastele ja õpetajatele vähemalt kolmest riigist võimalus koos töötada ühel või mitmel kõigile osapooltele huvitaval alal. Selline koostöö lubab osalistel vahetada kogemusi, uurida erinevaid euroopa kultuuride aspekte, sotsiaalset ja majanduslikku mitmekesisust, suurendada nende üldisi teadmisi ja õppida mõistma teiste inimeste vaateid. Comenius Kooli Projekt peaks olema integreeritud tavapärastesse koolitegevustesse, leidma aset osana õppekavast, hõlmama erinevaid klasse-gruppe ning avaldama koolile võimalikult suur mõju.

Kõik õpilased, kes õpivad projektis osalevas koolis, võivad osaleda projekti tegevustes. Ideaalsel juhul peaksid õpilased osalema kõikides projekti faasides, sealhulgas planeerimine, läbiviimine ja tegevuste hindamine. Comenius Kooli Projekti peamine eesmärk koostööprotsess iseenesest – mitmete teistest Euroopa riikidest pärit partneritega projekti läbiviimine. Lisaks valmivad projekti raames väljundid nagu projekti päevikud, brošüürid, esemed, kunstilised etteasted, kodulehed, CD-ROMid jne.

 

Eristatakse kolme tüüpi koostööd:

 

Kooli projektid – võimaldavad vähemalt kolmel asutusel vähemalt kolmest osalevast riigistõpilastel ja õpetajatel koos töötada tavapäraste õppetegevuste raames. Finantstoetust pakutakse maksimaalselt kolmeks aastaks.

 

Keeleprojektid – hõlmavad vähemalt 10 liikmelisi noortegruppe, kes on vanemad kui 14 aastat, õpivad partnerkoolides vähemalt kahes osalevas riigis. Peamine element sellise projekti puhul on erinevatest riikidest pärit noorte keeleõpe ühiselt huvitavas valdkonnas. Projekti kestvuseks on tavapäraselt üks kooliaasta, mis võib olla ka pikendatud kahe järjestikuse kooliaastani

 

Kooli arendusprojektid –annavad koolijuhtidele ja õpetajatele vähemalt kolmest asutustest ja kolmest osalevast riigist võimaluse vahetada kogemusi ja infot õpetamismeetodite, organiseerimise ja juhtimise vallas. Finantstoetus jagatakse maksimaalselt kolmeks aastaks.

 

Tule liikmeks | CMS | Impressum | Sisukaart
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.