Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Euroopa mõõde » Karjäärijuhtimise projektid Euroopas

 »  Kutsekoolituse programm
 »  Ühistegevused
 »  Leonardo da Vinci valorisatsiooni tegevused
 »  Tööprogrammid
 »  EQUAL Initsiatiiv
 »  Sotsiaalse Kaasamise Programm
 »  Karjäärijuhtimine Euroopas
 »  Karjäärijuhtimise projektid Euroopas
 »  Karjäärijuhtimise võrgustiku projekti registreerimisvorm
Statistika:
(since 01/01/2007)
Kasutajaid kokku: 
Kasutajaid täna: 
Hetkel online: 
780926
434
5

Karjäärijuhtimise projektid Euroopas

 

1. Dynamic Onlinetool for Guidance

 

Programm: Leonardo da Vinci

Teemavaldkond: Karjääri juhtimine

Sihtgrupp: Karjäärijuhtimise nõustajad, õpetajad ja karjääri juhendajad ning ka hetkel oma karjääri planeerijad.
Partnerid: IBW, Austria; Asset Technology Ltd., Kreeka; Careers Europe, Ühendatud Kuningriigid; CINOP, Holland; Fachhochschule des Bundes, Saksamaa; Mittelstansbuo Balkan, Bulgaaria, multiTASK, Austria; Vytautas Magnus Ülikool, Leedu.
Alguskuupäev: August 2005

Lõppkuupäev: Juuli 2007

Kodulehekülg: http://www.dynot.net

 

Pilootprojekt keskendub IKT – ametitele, sest tegemist on ühe valdkonnaga, kus vajalikud teadmised, oskused ja pädevus muutuvad pidevalt, nt. tehnoloogia innovatsiooni tõttu. Sellises valdkonnas on regulaarselt täiendatud dünaamiline online - vahend suureks eeliseks olles samas ka uudne rahvusvaheline karjäärijuhtimise vahend. Kodulehekülg pakub igapäevaselt täiendatud infot juhendamine nõustajatele ja klientidele ning lisaks sellele ka infot IKT ettevõtetele, milliseid teadmisi, oskusi ja kompetentse nad vajavad.

 

Kontaktisik: Monika Thum-Kraft

Institutsioon: IBW - Institute for Research on Qualification and Training of the Austrian Economy
Riik: Austria

E-mail: thum-kraft@ibw.at

 

 

2. Kultuuridevahelised ja keelelised barjäärid kutsejuhtimises ja nõustamises

 

Programm: Leonardo da Vinci

Teemavaldkond: Õppejuhtimine ja nõustamine

Sihtgrupp: Otsene sihtgrupp - karjäärijuhtimise ja nõustamise professionaalid ja karjäärinõustajate koolitajad. Kaudseks sihtgrupiks on noored ja täiskasvanud, kes vajavad karjäärijuhtimist ja kasutavad nõustamisteenuseid.

Partnerid: Vytautas Magnus Ülikool, Leedu; Universitat Politécnica de Catalunya, Hispaania; Careers Europe, Ühendatud Kuningriigid; Institut de Formation et de Promotion des Adultes, Prantsusmaa; Europäische Bildungswerke für Beruf und Gesellschaft e.V., Saksamaa.

Alguskuupäev: Oktoober 2003

Lõppkuupäev: September 2005

Kodulehekülg: http://glossary.ambernet.lt

 

Projekti tulemused:

 1. Raporteerida partnerriikide karjäärijuhtimise süsteemide hetkeseisu ja arengute kohta, pöörates tähelepanu kultuuri ja keelelistele erinevustele.
 2. Raporteerida partnerriikide karjäärijuhtimise- ja nõustamisviisidest.
 3. Online – erialasõnastik karjäärinõustamise ja nõustamise vallas. Karjäärijuhtimise ja Nõustamisalane Sõnastik on kättesaadav viies keeles: leedu, inglise, saksa, prantsuse ja hispaania. Sõnastik hõlmab endas 148 terminit.
 4. Mitmekeelne käsiraamat karjäärijuhtimise ja nõustamise teooriatest ja koolidest.

Kontaktisik: Eilina Dailidiene

Institutsioon: Vytautas Magnus Ülikool

Riik: Leedu

E-mail: e.dailidiene@smf.vdu.lt

 

 

3 . Parents as facilitator in choosing vocational education for their children Training for school career counsellors focused on co-operation with parents


Programme: Leonardo da Vinci
Thematic Area: Vocational Counselling
Target Group: parents, counsellors
Partners: Jaunimo Karjeros Centras, Lithuania; Annur-Formación-Cultura, Spain; Fundatia Partener, Romania; Research & Consultancy Institute Ltd, Lithuania; Hafelekar Unternehmensberatung GmbH, Austria
Start Date: 01.10.2006

End Date: 30.09.2008
Website: www.parentsvoctrainers.eu

The Project puts forward the following objectives:

 

 • raising the professional qualifications of school vocational advisors in the area of cooperation with students’ parents
 • expanding parents knowledge how to properly help their children in choosing a future vocational path
 • ensuring students the support from their parents at the moment of making a decision about choosing a job
 • making vocational orientation for students more efficient by introducing parents into the assistance process
 • improving the effectiveness of the choice of vocational education by young people

Main results:

 1. 30-hour training course „How to cooperate with parents in shaping the vocational career of their children” for school vocational advisors with methodological materials for trainers and materials for participants.
 2. Guidebook for the parents on „How to help a child in making a vocational career decision”. The book will be written an intelligible way. Sample chapters will be the evaluation of children’s interests and abilities, help in decision-making, orientation on the labour market, communication with children. The book will also contain descriptions of good and bad practice of parents’ help.


Contact Person's Name: Joanna Szczecińska

Institution: Academy of Management, Lodz
Country: Poland

E-Mail: jszczecinska@swspiz.pl

 

 

Võite esitleda enda projekti täites selleks projekti vormi.
 

Tule liikmeks | CMS | Impressum | Sisukaart
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.