Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Ευρωπαϊκή Διάσταση » Προγράμματα για επαγγελματική συμβουλευτική στην Ευρώπη

 »  Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 »  Προγράμματα - Συνεργασίες
 »  Αξιοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος Leonardo Da Vinci
 »  Προγράμματα Απασχόλησης
 »  Η πρωτοβουλία EQUAL
 »  Προγράμματα Κοινωνικής Ένταξης
 »  Επαγγελματικός Προσανατολισμός στην Ευρώπη
 »  Προγράμματα για επαγγελματική συμβουλευτική στην Ευρώπη
 »  Career Guidance Network Project Φόρμα Συμμετοχής
Στατιστικά Στοιχεία Επισκεψιμότητας:
(από 01/01/2007)
Σύνολο Επισκεπτών: 
Σημερινοί Επισκέπτες: 
Συνδεδεμένοι: 
780926
434
5

Προγράμματα για επαγγελματική συμβουλευτική στην Ευρώπη

 

1. Δυναμικό on line εργαλείο για καθοδήγηση

 

Πρόγραμμα: Leonardo da Vinci

Θέμα: συμβουλευτική επαγγέλματος

Ομάδα στόχος: Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, οι καθηγητές επαγγελματικού προσανατολισμού, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας καθώς, επίσης, και αυτοί που κατά την παρούσα περίοδο σχεδιάζουν την καριέρα τους.

Συνεργάτες: IBW, Austria; Asset Technology Ltd., Greece; Careers Europe, United Kingdom; CINOP, Netherlands; Fachhochschule des Bundes, Germany; Mittelstansbuo Balkan, Bulgaria, multiTASK, Austria; Vytautas Magnus University, Lithuania.

Ημερομηνία έναρξης: Αύγουστος 2005

Ημερομηνία λήξης: Ιούλιος 2007

Ιστοσελίδα: http://www.dynot.net

 

Το πιλοτικό πρόγραμμα εστιάζει σε επαγγέλματα νέων τεχνολογιών καθώς αυτός είναι ένας από τους τομείς όπου η απαιτούμενη γνώση, οι δεξιότητες και οι ικανότητες αλλάζουν μονίμως λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών. Σε ένα τέτοιο τομέα, ένα online εργαλείο το οποίο ανανεώνεται τακτικά, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα καθώς και μια πρωτοτυπία, καθώς διαφέρει από τα διεθνώς υπάρχοντα εργαλεία για επαγγελματική πληροφόρηση. Προσφέρει, όχι μόνο τις τελευταίες και έγκυρες πληροφορίες για επαγγελματικούς συμβούλους και πελάτες αλλά και πληροφόρηση στις εταιρείες νέων τεχνολογιών σχετικά με το τι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες απαιτούνται για την επικράτησή τους.

 

Όνομα ατόμου για επικοινωνία: Monika Thum-Kraft

Ίδρυμα: ibw- Ερευνητικό Ινστιτούτο για τα προσόντα και την εκπαίδευση της Αυστριακής Οικονομίας

Χώρα: Αυστρία

E-Mail: thum-kraft@ibw.at

 

 

2. Διαπολιτισμικά και γλωσσικά εμπόδια

 

Πρόγραμμα: Leonardo da vinci

Θέμα: Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική

Ομάδα στόχος: Άμεση ομάδα στόχος: σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και εκπαιδευτές συμβούλων.

Έμμεση ομάδα στόχος: νέοι άνθρωποι και ενήλικες που αναζητούν επαγγελματική συμβουλευτική και χρησιμοποιούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, κοινωνικούς εταίρους, πολιτικούς.

Συνεργάτες: Vytautas Magnus University, Lithuania; Universitat Politécnica de Catalunya, Spain; Careers Europe, United Kingdom; Institut de Formation et de Promotion des Adultes, France; Europäische Bildungswerke für Beruf und Gesellschaft e.V., Germany

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2003

Ημερομηνία λήξης: Σεπτέμβριος 2005

Ιστοσελίδα: http://glossary.ambernet.lt

 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος:

 

 1. Σκιαγράφηση της πραγματικότητας και των τάσεων ανάπτυξης της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και των συμβουλευτικών συστημάτων στις συμμετέχουσες χώρες, αναδεικνύοντας τις πολιτισμικές και γλωσσολογικέ διαφορές.
 2. Αναφορά στις κυρίαρχες ιδέες του επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής , για όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
 3. On line λεξικό τον για επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική: το λεξικό για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική παρουσιάζεται σε πέντε γλώσσες: Λιθουανικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά. Το λεξικό αποτελείται από 148 αντικείμενα.
 4. Πολυγλωσσικό εγχειρίδιο για τις θεωρίες και τις σχολές επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής.

Όνομα ατόμου για επικοινωνία: Eilina Dailidiene

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus

Χώρα: Λιθουανία

E-Mail: e.dailidiene@smf.vdu.lt

 

 

3 . Parents as facilitator in choosing vocational education for their children Training for school career counsellors focused on co-operation with parents


Programme: Leonardo da Vinci
Thematic Area: Vocational Counselling
Target Group: parents, counsellors
Partners: Jaunimo Karjeros Centras, Lithuania; Annur-Formación-Cultura, Spain; Fundatia Partener, Romania; Research & Consultancy Institute Ltd, Lithuania; Hafelekar Unternehmensberatung GmbH, Austria
Start Date: 01.10.2006

End Date: 30.09.2008
Website: www.parentsvoctrainers.eu

The Project puts forward the following objectives:

 

 • raising the professional qualifications of school vocational advisors in the area of cooperation with students’ parents
 • expanding parents knowledge how to properly help their children in choosing a future vocational path
 • ensuring students the support from their parents at the moment of making a decision about choosing a job
 • making vocational orientation for students more efficient by introducing parents into the assistance process
 • improving the effectiveness of the choice of vocational education by young people

Main results:

 1. 30-hour training course „How to cooperate with parents in shaping the vocational career of their children” for school vocational advisors with methodological materials for trainers and materials for participants.
 2. Guidebook for the parents on „How to help a child in making a vocational career decision”. The book will be written an intelligible way. Sample chapters will be the evaluation of children’s interests and abilities, help in decision-making, orientation on the labour market, communication with children. The book will also contain descriptions of good and bad practice of parents’ help.


Contact Person's Name: Joanna Szczecińska

Institution: Academy of Management, Lodz
Country: Poland

E-Mail: jszczecinska@swspiz.pl

 

 

 

Μπορείτε να παρουσιάσετε την εργασία σας συμπληρώνοντας τη φόρμα εργασίας.
 

Γίνομαι μέλος | CMS | Επικοινωνία | Χάρτης Πλοήγησης
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.