Career Guide Logo
 
Socrates & Comenius Logo

Emotion
english  german  french  romanian  bulgarian  greek  lithuanian  estonian 
Pirmas puslapis » Tikslai

 »  Profesinis konsultavimas
 »  Tikslai
 »  Metodologija
 »  Apie mus
 »  Veikla
 »  Calendar
 »  Informacinis biuletenis
 »  Report on Effective Career Guidance
 »  Parsisiųskite lankstinuką
Statistika:
(since 01/01/2007)
Vartotojų skaičius: 
Šiandien prisijungę: 
Dabar prisijungę: 
1064498
425
17

Projekto tikslas

Pagrindinis projekto CareerGUIDE for Schools tinklo tikslas – skatinti ugdymo karjerai plėtotę Europos mokyklose, tokiu būdu mažinant neatitikimą tarp mokyklos ir darbo rinkos poreikių.

Projekto uždaviniai:

 

  • skatinti švietimo politikus domėtis ugdymu karjerai bei gerinti profesinio konsultavimo paslaugų kokybę;
  • teikti geriausius ugdymo karjerai sistemos pavyzdžius Europos mokyklose;
  • peržiūrėti ir įvertinti metodus ir praktines programas, kurios remiasi IT technologijomis;
  • pasiūlyti ekspertų pagalbą ir kvalifikacijos kėlimo programas profesinio konsultavimo specialistams Europoje;
  • sukurti ugdymo karjerai programos vadovą;
  • sukurti bendrųjų gebėjimų aprašus pagrindinėms profesijoms.

 

Šių uždavinių įgyvendinimui bus parengta internetinė svetainė „Profesinio konsultavimo tinklas mokykloms”, kuri veiks kaip svetainė, skirta profesinio informavimo, bendravimo ir ugdymo karjerai sistemos kūrimui mokyklose.
 

Registruokis | TVS | Imprint | Svetainės medis
This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.